Om Sophia

Jag är 37 år, gift och har tre barn. Jag är legitimerad gymnasielärare med erfarenhet av arbete inom såväl grundskolan som vuxenutbildningen.

För mig är det viktigt att kommunen kan erbjuda det bästa till alla som verkar och bor här. Nynäshamn ska ha skolor med utbildning av hög kvalitet, där alla har en chans att lyckas. Man ska få välja sina barns skola, var man vill bo när man blir äldre eller om man har andra individuella behov av social service.

Jag är Liberal för att jag tror på människans frihet att välja själv. Jag tror på jämställdhet och människors lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionsvariation eller någonting annat.

Följ Sophia:

Facebook