Var med och utveckla företagarklimatet i Nynäshamn. Bli medlem >>

Snabb och korrekt service

I alla kontakter med kommunen ska man kunna förvänta sig ett trevligt bemötande och en snabb och korrekt service. Alla som haft kontakt med kommunen ska efter avslutat ärende erbjudas möjlighet att lämna synpunkter.

Digitalisera och utveckla e-tjänster

Kommunen bör ha en automatiserad chatt som kan svara på vanliga frågor. Bygglov, ansökningar till förskolan och tidsbokning hos kommunens företagslots är alla exempel på saker som ska vara lätt att göra digitalt.

Nej till vinstförbud i välfärden

Att införa ett vinstförbud för företagen inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet och slår extra hårt mot kvinnors företagande. Kvalitet ska istället vara ledstjärnan för verksamheten.

Entreprenörskap i skolan

I förskolan och skolan ska entreprenörskap finnas som en röd tråd. Alla ska delta i minst ett företagsbesök per år. I högstadiet genomförs Prao. I gymnasiet erbjuds eleverna att driva företag inom Ung Företagsamhet.

Etablera mera

Mer behöver satsas för att göra Nynäshamns fantastiska förutsättningar kända för fler, både nya invånare och företagare. Kommunen kan arbeta mer strategiskt med att skapa nya företagsetableringar och hjälpa lokala företag som växer.

Ökat byggandet

För att det ska finnas möjlighet att växa så behöver fler bostads- och verksamhetsområden byggas. Här tycker vi att kommunen kan gå före och planlägga på eget initiativ för att minska företagens risker samt kapa tider och kostnader.

Kompetensförsörjning

Stärk samarbetet mellan skola, högskola och näringsliv. Vi behöver satsa mer resurser på NKC för att kunna bredda och fylla på möjligheterna till distansutbildningar och KY-utbildning.

Starta välfärdsverkstad

Idag finns många företag som specialiserat sig på att skapa verktyg till olika välfärdstjänster. Vi vill inrätta en välfärdsverkstad där entreprenörer kan få hjälp att utveckla och testa sina idéer i kommunens verksamheter.

Utökad kollektivtrafik

Vi vill rädda snabbtågen – så kallad skipstoptrafik – och utöka pendeltågstrafiken till kvartstrafik i rusningstid. Pendlingsbuss 861 till Gullmarsplan ska permanentas och erbjuda trafik i båda riktningarna.

Bättre pendlarparkeringar

Kollektivtrafik ska vara förstahandsvalet till jobbet. Vi vill utöka parkeringsmöjligheterna exempelvis vid Segersängs station, Ösmo trafikplats och viktiga busshållplatser i Sorunda. Givetvis ska det finnas ladd-stolpar för elfordon.

Höj trafiksäkerheten

Vi vill se upprustning, rätning och breddning av de tyngst trafikerade vägarna. Vi vill också att Trafikverket tar ansvar för sina vägar, väg 225 och Segersängsvägen, samt arbetar för att höja trafiksäkerhet längs dem.

 

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.