Var med och utveckla Campus Nynäshamn. Bli medlem >>

Skapa ett samlat högstadium

Campus Nynäshamn bör ha en ny högstadieskola som ersätter dagens två skolor i tätorten. Genom en större skola finns förutsättningar att erbjuda undervisning som är mer anpassad för olika elevers förutsättningar.

Forma ett nytt gymnasium

Nynäshamn bör samordna gymnasiet med grannkommunerna så att utbuden kompletterar varandra. Campus Nynäshamn bör erbjuda ett tydligt profilerat programutbud med en sammanhängande profil.

Samordna vuxenutbildningen

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare har en given plats på Campus. Vissa delar av verksamheten kan samordnas med övrig skolverksamhet.

Eftersträva fler privata alternativ

Nynäshamn bör erbjuda en mångfald inom förskola och skola. Därför bör privata alternativ uppmuntras, bland annat genom att personalen erbjuds att ta över verksamhet. Delar av Campus Nynäshamn ska kunna drivas i privat regi.

Starta högskoleutbildning

På sikt bör Campus Nynäshamn samverka med ledande lärosäten och erbjuda vissa högskoleutbildningar. Kommunen bör eftersträva att andelen invånare med högskoleutbildning ska öka.

Erbjud stabil yrkeshögskola

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Nynäshamns kompetenscentrum bedriver en uppskattad verksamhet som ska ha en plats på Campus.

Levande folkbildning

Folkbildningen växte fram i nära samverkan mellan stora folkrörelser. Campus bör erbjuda lokaler för folkbildning och välkomna etableringen av en folkhögskola.

Stärkt allmänbildning

Campus Nynäshamn ska vara en lockande plats för alla kommuninvånare som vill utvecklas och inspireras. Campusområdet ska erbjuda en attraktiv miljö som inspirerar till eget lärande.

Utveckla Kulturskolans fritids

Kulturskolans uppskattade verksamhet kan på campus bli en inspirationskälla och samordnande kraft för skolans estetiska undervisning. Efter skoltid erbjuder Kulturskolan en estetisk inriktning på sitt fritids.

Skapa superbibliotek

När flera skolformer och elevbibliotek samlas finns möjlighet att tillsammans med Stadsbiblioteket skapa ett superbibliotek av sällan skådat slag. Det kan bli ett stort, attraktivt bibliotek som har öppet dagar, kvällar och helger.

Bygg teater och biograf

Campus bör innehålla större samlingslokaler som kan användas i skolverksamheten, men också locka breda grupper av Nynäshamns invånare på kvällar och helger då dessa lokaler kan användas som teater och biograf.

Ladda ner Utbildningspolitiskt program Liberalerna Nynäshamn 2019-2026 >> 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.