Var med och utveckla Sveriges bästa skolor och förskolor. Bli medlem >>

Trots ett tufft utgångsläge har vi på lång sikt inte råd med något annat än höga ambitioner på skolområdet. Varje elev ska minst nå kunskapskraven för godkänt och därefter så långt som möjligt. För att lyckas måste vi bli bättre på att utnyttja den potential som redan finns hos elever och lärare.

Vi vill att Nynäshamn sätter upp som övergripande mål att bli nummer ett i Lärarförbundets årliga ranking Sveriges bästa skolkommun senast 2026. I 2017 års rankning låg Nynäshamn på plats 265 av 290, vilket var sämst i Stockholms län. Vi har en hel del att göra för att nå ända fram!

En bärande tanke i vår utbildningspolitik de närmaste sex åren är att få alla i förskola och skola – såväl barn som vuxna – att känna motivation och engagemang. Varje dag ska kännas meningsfull. Vår utbildningspolitik består av tre delar:

Lärare – Nynäshamns roligaste jobb

Den som väljer att bli lärare har ett av vår tids viktigaste jobb. Undervisningen avgör till stor del elevernas framtid. Vi Liberaler vill göra läraryrket till Nynäshamns roligaste jobb. Vi vill stärka lärarnas status och förutsättningar i arbetet. Lärarna ska känna att det finns rejäla muskler att göra skillnad i elevernas liv.

Läs mer >>

Kunskap och arbetsro i skolan

Nynäshamn ska vara en ledande skolkommun som är känd för goda kunskapsresultat. Vi vill se stolta och starka elever som vill och kan ta ansvar för sitt lärande. Vi vill ge nya utmaningar för dem som lär sig snabbt och bättre stöd när någon behöver det. Vi vill se skärpta rutiner för att skapa trygghet och arbetsro i alla skolor.

Läs mer >>

Campus Nynäshamn

Skolan ska vara Nynäshamns stolthet och ha en central plats i både invånarnas hjärtan och i stadsbilden. Vi Liberaler vill utveckla Campus Nynäshamn – ett sammanhängande område för utbildning och kultur som när det är helt utbyggt ska omfatta högstadium, gymnasium, vuxenutbildning, kulturskola och stadsbibliotek.

Läs mer >>

Ladda ner Utbildningspolitiskt program Liberalerna Nynäshamn 2019-2026 >>

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.