Var med och förbättra livet för äldre, unga med psykisk ohälsa och personer med funktionsvariation. Bli medlem >>

Gammal nog att bestämma själv

Alla ska ha möjlighet att leva livet hela livet. För oss innebär kvalitet i äldreomsorgen att ge varenda människa förutsättningar och möjligheter att själv välja hur dagarna ska se ut.

Bryt ensamheten

Många äldre är ensamma. Kommunen kan inte ge äldre människor nya vänner. Men vi kan åtgärda en del av de brister som ökar risken för ensamhet. Ett första steg är att kartlägga ensamheten i kommunen.

Låt arbetsföra äldre arbeta

Bara för att man gått i pension betyder det inte att man vill sluta arbeta. Erbjud de äldre att bidra med sin kompetens och kunskap inom t.ex. skolan, förskolan.

Bättre boende för äldre

Fler bostäder behöver byggas i kommunen. Genom att öka utbudet av bostäder för personer med funktionsvariation och trygghetsboenden, ökar också möjligheten för alla att välja den boendeform som passar bäst.

Aktiv fritid för äldre

Kommunen behöver erbjuda ett större utbud av fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter för äldre och personer med funktionsvariation. Givetvis ska man kunna ta sig till och från aktiviteten också, på egen hand eller med hjälp.

Anställ skolsocionomer

Problem i skolan är ibland tecken på att något inte står rätt till hemma. Därför bör socialtjänsten finnas på varje skola i form av en ”skolsocionom” som lär känna både verksamhet och elever och kan agera snabbt vid behov.

Utveckla fritiden för de större barnen

Fritids är populärt på lågstadiet men lockar få i mellanstadiet. Genom engagerade fritidsledare och fler aktiviteter vill vi skapa en tryggare tillvaro med mer vuxenkontakter, som alternativ till ensamtid framför skärmar.

Ge individuell kuratorstid för alla i årskurs 7

Den psykiska ohälsan ökar allra mest hos unga. Idag är tröskeln för att be om psykisk hjälp ofta hög för många. Därför vill vi erbjuda alla elever i årskurs 7 ett individuellt kuratorssamtal. Den som behöver ska erbjudas uppföljande samtal.

Gör offentliga miljöer tillgängliga

Ökad tillgänglighet är ett viktigt steg för att förbättra livssituationen för till exempel personer med funktionsvariation, därför måste vi satsa mer resurser på att kommunens offentliga miljöer blir tillgängliga och trygga för alla.

Personlig assistans

Den som har funktionshinder ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är utgångspunkten för rätten till personlig assistans. Vi kommer kämpa för att lagen återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga får friheten tillbaka.

Stärk jourerna

Det ideella engagemanget i civilsamhället är ovärderligt för vårt samhälles sociala skyddsnät. Kommunen ska aktivt stödja exempelvis kvinno-, mans-, tjej- och brottsofferjourer och det viktiga arbete dessa gör.

Bekämpa hedersförtryck

Vi accepterar ingen form av hedersrelaterat våld och förtyck och vill att kommunen ska öka kunskapen om situationen i Nynäshamn för att förhindra att barn och unga utsätts för kränkning av sina rättigheter i vår kommun.

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.