“För att skapa balans i kommunens ekonomi krävs ett långsiktigt arbete för att minska investeringskostnaderna och öka kommunens resultat.”

Citatet kommer från mål- och budget i det socialdemokratiskt ledda Haninge, där man förstått att för att klara de tuffa ekonomiska år som väntar och de stora investeringar som kommunsverige har framför sig så behöver man öka kommunens resultatnivå. År 2021 planerar Haninge att ha ett resultat som motsvarar 3% av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

“Kommunens resultat ska på sikt öka från två till tre procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.”

Citatet kommer från mål- och budget i det socialdemokratiskt ledda Tyresö, som även de har förstått att pengarna från kommunens resultat på sista raden behövs för att underhålla gamla och investera i nya fastigheter, likväl som för att ha en fallhöjd vid oförutsedda händelser.

Nynäshamn är inget undantag. En tumregel från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är att en kommun bör ha ett resultat på minst 2% när man räknat bort intäkter från exempelvis försäljningar av fastigheter. Det är detta som i kommunkretsar brukar kallas för “god ekonomisk hushållning”. Nynäshamn har tyvärr inte nått upp till det målet på ett bra tag Det har nog inte undgått någon att det även avspeglar sig i kommunens fastighetsunderhåll och så sent som för någon dag sedan kom kommunens revisorer med en rapport som pekade på behovet av stora investeringar i kommunens olika lokaler och fastigheter.

Vi liberaler är glada över att vårt nya Allianssamarbete, precis som vi, ser behovet av investeringar och renoveringar och därför är med på målet att jobba hårt för att för första gången på länge nå ett resultat på minst 2%. Det innebär en ambitionshöjning i kommunens arbete med bra lokaler till verksamheterna eftersom resultatmålet för 2019 bara låg på 1%.

Vi är också bedrövade över att vår tidigare samarbetspartner Socialdemokraterna går i rakt motsatt riktning. De inte bara motsätter sig att kommunen ska få upp näsan ovanför ytan för vad som räknas som “god ekonomisk hushållning” (2%), de tar dessutom bort den där enda procentens resultatnivå som finns idag. När Socialdemokraterna i angränsande kommuner gör som vi andra och sliter hårt för att höja resultatnivån för att rusta oss för den kommande lågkonjunkturen, så tar Socialdemokraterna i Nynäshamn bort överskottet helt och hållet. Det innebär att om Socialdemokraternas budget skulle gå igenom och Nynäshamns kommun sedan råkar ut för en enda oväntad kostnad under 2020 så skulle kommunen gå med underskott. Alla fina ord om “satsningar på välfärden” skulle snabbt bytas mot besparingar. För att inte tala om effekterna det skulle få på möjligheten att ta tag i investeringsbehovet i våra fastigheter.

Vi och andra partier kritiserar ofta det 103-åriga maktinnehav som Socialdemokraterna haft i vår kommun. En del av det Socialdemokraterna gjort historiskt har inte varit bra ur vårt perspektiv, men vi ska ändå ge dem att de under dessa drygt 100 år varit initiativtagare till mycket bra också. Man kan säga att den gamla tidens Socialdemokrater byggde upp det Nynäshamn som vi ser i dag. Medan dagens Socialdemokrater gör sitt bästa för att riva ner, bokstavligt talat. Finns inget överskott finns inga investeringsmedel och finns inga investeringsmedel riskerar fler förskolor och skolor att behöva rivas.

Oppositionsrådet Isestad försäkrar väljarna att detta bara är ett tillfälligt avsteg från de resultatmål som alla seriösa partier i alla kommuner runtom i Sverige annars strävar efter. Nästa år ska resultatet inte ligga kvar på deras nollnivå utan ska upp igen försäkrar han. Vad han glömmer att berätta är att för att få den ekvationen att gå ihop så kommer han och Socialdemokraterna behöva lägga en budget som liknar den budget Alliansen lägger i år. Det vill säga 1% uppräkning för ökade kostnader för arbetskraft och övrig förbrukning, och ett effektiviseringsbeting. Det är ju inte så konstigt eftersom den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör, oavsett vilket parti man tillhör. Det gör Isestads hårda angrepp på Alliansens budget mycket märkliga.

Återstår att se om Isestad och Socialdemokraterna kommer ihåg sitt löfte om att återställa resultatnivån när det är dags för budgetdiskussion nästa gång, eller om planen är att fortsätta ta pengar från fastighetsunderhållet. Förhoppningsvis hinner de göra studiebesök hos sina kollegor i grannkommunerna innan nästa budgetprocess.

Liberalerna Nynäshamns fullmäktigegrupp