Liberalerna i Stockholms län har beslutat att nominera Nicholas Nikander från Nynäshamn till posten som förste vice ordförande i landstingets beredning för tillgänglighet och framkomlighet. Posten är Liberalernas enda presidiepost under trafiknämndens ansvarsområde och beredningen bevakar och bereder frågor inom området tillgänglighet och framkomlighet inför beslut i nämnden.

”Jag är naturligtvis stolt och ödmjuk inför det här förtroendet. Kollektivtrafikfrågor ligger mig varmt om hjärtat eftersom så många är beroende av den för att klara sin vardag. Då är tillgänglighetsfrågan superviktig, annars faller ju hela poängen med kollektivtrafik”, säger Nicholas Nikander (L).

”Som det verkar blir jag den enda liberala presidierepresentanten från en kommun söder om Mälaren. Det är drygt 30 000 liberala väljare att stå till svars inför. Det känns både spännande och motiverande”, säger Nicholas Nikander.

Utöver posten som vice ordförande i beredningen för tillgänglighet och framkomlighet nominerar Liberalerna Nikander till ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden. Nämnden ansvarar bland annat för regionplanering och regional tillväxt, näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling, trafikplanering kopplat till regionens utveckling samt landsbygds och skärgårdsfrågor.

”Ibland får jag frågan om mina uppdrag i landstinget och kommunen inte konkurrerar med varandra. För mig är det precis tvärt om. Jag träffar aldrig någon som funderar på vad kommunen ansvarar för och vad landstinget ansvarar för, man vill bara att saker och ting ska fungera. Jag tänker jobba stenhårt för att minska stuprörstänket och få till samarbeten över olika ansvarsområden”, säger Nicholas Nikander.

Nicholas Nikander (L)