Se alla

S hemgjorda befolkningsprognos försvårar politisk dialog

Söndag 11 februari 2024

Svar till Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om en omfattande moderniseringen av Gröndalsskolan. Vi utvidgar högstadiet och kan därmed avveckla de tillfälliga skollokalerna på Utsikten. De allra flesta som berörs är positiva, eller åtminstone förstående, till beslutet, och längtar nu efter att komma i gång med förändringarna.

Men Socialdemokraterna är arga. De tycker att beslutsprocessen har haft för lite fokus på Socialdemokraternas budget, Socialdemokraternas befolkningsprognos, Socialdemokraternas byggplaner och Socialdemokraternas interna beslutsprocesser. De undrar hur vi andra haft mage att bestämma vad vi tycker utan att fråga Socialdemokraterna först. Och att berätta om det offentligt dessutom.

Jag eftersträvar god dialog och bred enighet i nämnden. Men i varje beslut måste vi väga de förväntade resultaten av en utdragen politisk process mot medarbetarnas rimliga önskemål om snara och klara besked. Socialdemokraterna frågar sig var den politiska dialogen tog vägen. För den som läser Socialdemokraternas insändare blir svaret uppenbart.

Socialdemokraterna accepterar inte kommunens befolkningsprognos, som ligger till grund för all kommunal planering. Trots att den är framtagen i samarbete mellan kommuns specialister, SKR och SCB, och att den historiskt visat sig stämma väl, så tycker sig Socialdemokraterna veta bättre. De har en hemgjord befolkningsprognos som till stor del går på tvärs mot kommunens. Ja, du läste rätt.

Det uttalade syftet med att se över skolstrukturen är att anpassa lokalerna till minskade barnkullar de närmaste tio åren. Vi vill lägga pengar på undervisning, inte på oanvända klassrum. Men i Socialdemokraternas hemgjorda prognos så kommer eleverna, tvärt om, att öka. Den nya friskolan i Källberga kommer inte att locka särskilt många spår de. Lokalbrist står för dörren. Men vi vet redan nu att det här inte stämmer. Den utbyggnad som Socialdemokraterna vill se skulle bara öka lokalöverskottet.

Beslutet om Gröndalsskolan har följt alla normala rutiner, avstämningstillfällen och tidsramar. Skolutredare, fastighetsansvariga, rektorer, elevråd och fackliga företrädare har involverats. Nämnden har fått underlagen tidigare än normalt. Att till det lägga en extra utdragen politisk process, skulle knappast ta ärendet framåt. Socialdemokraternas hemgjorda befolkningsprognos står i vägen för en meningsfull politisk dialog i den här typen av frågor. Det är synd.

Vi har fattat ett rimligt, bra och väl genomarbetat beslut som löser flera problem och ger förutsättningar till högre kvalitet i undervisningen. Jag ser nu fram emot att tillsammans med elever, lärare och andra medarbetare utveckla både Gröndalsskolan och Viaskolan i deras nya roller.

Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden