Se alla

Vi ska lösa bristen på särskilda boenden

Söndag 4 februari 2024

Nu ser Alliansen till att bygga kommunens första äldreboende på 50 år. Tack vare bra lagarbete har vi nu hittat både plats och finansiering för ett nytt äldreboende vid Gröndalsviken. Placeringen blir på gamla Humlegårdsskolans mark. Detta boende byggs utöver det äldreboende vid Sjötelegrafen som nu snart står färdigt.

Vi i Alliansen har nu lagt fram ett planuppdrag till förvaltningen som snabbt ska omsättas i en ny detaljplan. Planen är att få till ungefär 100 platser för särskilt boende i ett hus som smälter in i området. Efter det kommer vi verka för att ett nytt trygghetsboende byggs i anslutning till det nya äldreboendet.

Det nya boendet är beslutat och budgeterat i Alliansens budget som fullmäktige antog i höstas. Att vi har råd att bygga det här boendet, som kostar runt 300 miljoner, är en direkt följd av att vi i Alliansen tagit ansvar för kommunens ekonomi. Tack vare att vi effektiviserat verksamheter, sagt upp dyra hyreslokaler och omorganiserat i kommunhuset kan vi nu investera i ett äldreboende.

Det samlade resultatet av Alliansens arbete blir nu ett helt nytt och modernt äldreboende på en, om vi får säga det själva, i det närmaste perfekt plats. De äldre, deras familjer och vänner, personalen och andra kommer ha nära till såväl buss som pendeltåg. De boende får även ett naturnära hem i ett lugnt och trevligt område.

Det här är bara det senaste av Alliansens projekt för att göra Nynäshamn till en bättre kommun att åldras i. Nu fortsätter vi i Alliansen arbetet att tillsammans hålla Nynäshamn på rätt väg!

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i kommunstyrelsen
Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden
Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Antonella Pirrone (KD), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden