Socialdemokraterna kommer under nästa vecka att lägga ett förslag om att grundskolorna i Nynäshamn ska bjuda eleverna på frukost. Liberalerna ställer sig inte bakom förslaget.

Enligt Socialdemokraternas förslag kommer frukosten att kosta 418 000 kronor per år. Till att börja med ska pengarna tas från förvaltningschefens budget för extraordinära kostnader och från årsskiftet från den ordinarie budgeten.

­– Något är upp och ner när trötta föräldrar förväntas hjälpa sina barn med avancerade läxor medan skolan, enligt Socialdemokraterna, ska ta över föräldraansvaret och ordna med frukost. Det borde naturligtvis vara tvärt om. Skolans resurser borde istället gå till utbyggd läxhjälp i skolan, säger Mikael Persson (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

– Det är ett allvarligt problem att en tredjedel av skoleleverna hoppar över frukosten. Men en gratis smörgås kommer inte att ändra på det. Trötta tonåringar blir inte mer sugna på frukost för att den serveras i skolan. En bättre väg, som även skulle gälla gymnasiet, är att börja skolan en timme senare samt att ha en tydligare dialog med hemmen kring sömn och kost, säger Mikael Persson.

Kontakt:
Mikael Persson, vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, 070-272 00 87