Se alla

Äntligen fritt skolval även i Nynäshamn

Fredag 2 februari 2024

Äntligen får Nynäshamns barn och deras föräldrar välja skola! Beslutet om skolval innebär att familjer med barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 redan i februari får möjlighet att önska vilken skola deras barn ska gå i vid höstens skolstart. I möjligaste mån kommer familjernas önskemål att uppfyllas.

Skollagen har sedan 1990-talet gett föräldrar och elever rätt att välja skola. Nynäshamns kommun har hittills gjort en egen fördelning av de blivande eleverna i förskoleklass. Därefter har ett välkomstbrev skickats från skolan till familjen med en upplysning om att det går att önska en annan skola. Men eftersom platserna då redan fördelats så har möjligheterna till det i praktiken varit begränsade.

Nu skrotas vi det gamla upplägget med fasta upptagningsområden och öppnar för familjer att fritt välja skola för barnen. Nu ska elever och föräldrar tillfrågas innan fördelningen av platserna görs, inte efter. Förutom att slå vakt om familjernas rätt att välja skola kan förändringen bidra till skolutveckling genom att intresset för skolornas verksamhet ökar.

I de fall det finns fler sökande än det finns platser på en skola införs nu tydliga regler för hur platserna fördelas. Den som går årskurs 6 på en skola med högstadium har platsgaranti i årskurs 7 om eleven önskar gå kvar på skolan. I förskoleklass används syskonförtur om eleven har syskon som går i lågstadiet på skolan.

De allra flesta kommer troligen att kunna få sitt förstahandsval uppfyllt, men om det finns fler sökande till en skola än det finns platser görs urvalet med hjälp av närhetsprincipen. Den går ut på att platserna fördelas utifrån önskemål, men även utifrån att elever som önskar det ska kunna gå i en skola när hemmet och inte få orimligt långt skolan.

För att ge alla elever reell möjlighet att välja skola, även en skola i en annan del av kommunen, så har alla elever som bor i Nynäshamns kommun rätt till skolskjuts eller skolkort hos SL om avståndet till skolan är minst 3 kilometer. Det gäller både kommunala och fristående skolor om de ligger inom kommunens gränser.

Vi ser nu fram emot att familjer i Nynäshamns kommun äntligen ska få samma möjlighet att välja skola som i övriga landet. Det kommer att öka valfriheten, utveckla skolornas kvalitet och förenkla livspusslet för många familjer.

Läs mer och gör ditt skolval här: www.nynashamn.se/skolval.

Mikael Persson (L), ordförande
Lena Poolsaar (M), vice ordförande
Håkan Falk (M)
Solveig S Thörnblom (C)
Eva Hartell (L)
Gunnel Jonsson (M)
Annie Östlingsson (M)
Oscar Harrysson (KD)

Samtliga i barn- och utbildningsnämnden