Se alla

Ny enkät: Nära åtta av tio invånare är emot en kommundelning

Måndag 1 februari 2021

Frågan om Nynäshamns kommun borde delas har diskuterats till och från under lång tid. En aktuell enkät som Liberalerna genomfört visar att nära åtta av tio invånare är emot en kommundelning. Sex procentenheter av dem som är emot en delning vill även att kommunen går samman med andra till en större kommun.

– Det finns ett massivt motstånd bland invånarna mot att dela kommunen. Den utredning om kommundelning som Sorundanet initierat och som stöds av flera oppositionspartier borde avbrytas. Kommunen har viktigare saker att lägga pengar på, säger Mikael Persson (L), kommunalråd.

De som vill behålla kommunen som den är menar att kommunen har unika kvaliteter, att vi bör ena istället för splittra, att vi är starka tillsammans och att de mindre kommunerna skulle klara sig sämre och få mindre kraft än i dag.

De som svarat att de vill dela kommunen skriver i sina kommentarer att deras del av kommunen känns bortprioriterad, att landsbygden känns bortglömd, att Sorunda missgynnas och att Sorundabor känner att de kommer sist när resurserna prioriteras.

– Jag tycker att det är sorgligt att det uppstått splittring och en känsla av utanförskap i delar av kommunen. Vi måste ändra på det. Och om vi ska ha ekonomisk kraft för det så måste vi hålla ihop och jobba tillsammans, säger Mikael Persson (L), kommunalråd.

Enkäten genomfördes i Google under perioden 24–28 januari 2021. Den som svarade kunde bara se sitt eget svar. Länken till enkäten spreds genom Facebook-annonser riktade till användare från 18 år och uppåt boende i Nynäshamns kommun. Enkäten fick 118 svar. Gruppen som valde att svara var inte representativt för hela befolkningen. Grupperna män och årsrika var något överrepresenterade.

Kontakt: Mikael Persson, 08-520 689 47, mikael.persson@nynashamn.se

Enkätfråga:

Vad tycker du? Borde Nynäshamns kommun delas?

Enkätresultatet:

22 % – Ja, kommunen borde delas

71 % – Nej, kommunen borde vara som den är

6 % – Nej, kommunen borde slås samman med andra till en större kommun

1 % – Osäker/vet ej